top of page

Webinar: Blokowe programowanie robotówW ramach webinaru Sebastian Pontus skupił się na programowaniu blokowym i możliwości jego wykorzystania w edukacji. Opowiedział o tym, w jaki sposób wykorzystać je jako narzędzie podczas lekcji, wsparcie nauczyciela i procesu dydaktycznego. Zwrócił też uwagę na to, w jaki sposób wykorzystać programowanie blokowe jako przedmiot lekcji, np. informatyki i techniki w taki sposób, by zarówno jego prostsze elementy, jak i trudniejsze były atrakcyjne i zrozumiałe dla nauczycieli.


Webinar był organizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Prowadzący: Rafał Lew-Starowicz, Wiceprezes Zarządu Fundacji EdTech Poland

Gość: Sebastian Pontus

  • Facebook
  • Czarny LinkedIn Icon
  • YouTube
bottom of page