top of page

Webinar informacyjny o programie Laboratoria Przyszłości: sesja pytań i odpowiedzi


Podczas spotkania skupiliśmy się na pytaniach zadawanych przez osoby zainteresowane projektem. Pojawiła się także krótka sesja informacyjna na temat programu.


Webinar był organizowany we współpracy z GovTech.

Prowadzący: Rafał Lew-Starowicz Wiceprezes Zarządu Fundacji EdTech Poland

Gość: Antoni Rytel Wicedyrektor Programu GovTech PolskaKatalog spełniający wymogi ministerialne dotyczące drukarek 3D, sprzętu video i foto jest stosunkowo "ubogi". Czy przewidują Państwo jego aktualizację?

R. Lew-Starowicz: W katalogu znajduje się 175 pozycji, więc trudno powiedzieć, że jest on ubogi. Oczywiście, jeśli mowa o poszczególnych elementach, to można byłoby go rozbudowywać, jednak jest z czego wybierać.


A. Rytel: Wśród tych 175 pozycji są takie, gdzie rynek w danym zakresie jest większy i są takie, gdzie jest on mniejszy. Rozpatrując zgłoszenia, dbano o to, aby zachować konkurencyjność, więc opisy nie są skonstruowane tak, że dostawca jest jeden lub dwóch. Z tych 175 naprawdę jest z czego wybierać, dlatego szkoły na pewno coś dla siebie znajdą.


Na stronie pojawiła się opinia na temat przeprowadzenia zamówień publicznych tak, aby szkoły były traktowane jako osobni zamawiający, ale jest to tylko interpretacja Ministerstwa, za którą nie bierze ono odpowiedzialności. Zatem jak prawidłowo przeprowadzić takie zakupy?

A. Rytel: Jedną rzecz doprecyzuję. To jest stanowisko trzech instytucji. My nie możemy narzucić nic organom, które są od interpretowania, czyli sądy itp. To powiedziawszy, jest to nasze rozumienie i też każdy warunek jest troszeczkę inny o tyle, że różne elementy różnie opisane będą ze sobą zbieżne albo nie będą. To jest coś, do czego systemowo możemy dawać jakieś wytyczne tak, jak staraliśmy się zrobić. Natomiast nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy np. taki rodzaj sprzętu opisany w ten sposób będzie pasował do takiego sprzętu opisanego w ten sposób, bo nie jest to nasza kompetencja ustawowa i też nie możemy rozpatrywać indywidualnie każdego przypadku ze względów czasowych.


Na stronie widnieje informacja, że szkoła będzie musiała składać sprawozdania z realizacji projektu i wykorzystania zakupionego sprzętu. Czy chodzi tutaj o sprzęt podstawowy czy także dodatkowy?

A. Rytel: Generalnie będzie tu chodziło o sprzęt dodatkowy. To oczywiście nie jest sprawozdanie takie, że będziemy się rozliczać z każdej sekundy zajęć, większość będzie działała na zasadzie oświadczeń i to będzie dotyczyć każdego rodzaju sprzętu. Natomiast jeśli chodzi o sprawozdania, to nie będziemy prosić o bardzo szczegółową dokumentację. Wierzymy, że jeżeli Państwo mówią, że ten sprzęt jest wykorzystywany, to faktycznie będzie


Czy dron to robot?

R. Lew-Starowicz: Dron to nie jest robot, dron jest dronem. Natomiast oczywiście, warto trzymać się katalogu i nazewnictwa, które jest tam stosowane ze względu na to, że Państwo będą zbierali faktury i warto, żeby na fakturach było to, co jest w katalogu. Też na to uczulam, ponieważ Komisje Wojewódzkie pod tym kątem też sprawdzają. Więc akurat w tym programie dronów nie ma, chociaż niewykluczone, że w jakimś innym programie się taki element pojawi.


A. Rytel: Jeszcze apropo dronów jest jeden niuans, dlatego że w przypadku dronów większość uczniów szkół podstawowych nie będzie mogła z nich korzystać ze względu na uprawnienia.


Czy na przykład panele akustyczne mogą służyć jako wyciszenie sali od zgiełku, a niekoniecznie jako studio nagrań?

R. Lew-Starowicz: Intencją jest to, aby dany sprzęt mógł służyć do różnych celów. Natomiast trudno mi to sobie trochę wyobrazić, jakby to miało zostać skonstruowane.


A. Rytel: Wolelibyśmy, aby nie było tak, że 100% wydatków idzie na wyciszenie sali, co nie ma nic wspólnego z zajęciami. To nie jest tak, że będziemy przysyłać kontrolę. Powiedzmy, że tu też mamy zaufanie do Państwa. Jeżeli twierdzą Państwo, że akurat tego potrzebują Państwo do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tego sprzętu i to jest najbardziej optymalne jego wykorzystanie, to my oczywiście Państwu wierzymy, Państwo się na Waszych szkołach znają najlepiej. To powiedziawszy, powiedzmy, że wyciszenie korytarza nie byłoby najlepszym rozwiązaniem, ale decyzja należy do Państwa.


Czy w ramach projektu jest możliwość przed wyposażeniem sali w te nowoczesne sprzęty np. pomalowanie danej sali?

R. Lew-Starowicz: Takiego wsparcia projekt nie zakłada.


Czy jeśli faktura będzie brzmiała zakup mikrokontrolerów wraz z akcesoriami, a jednym z akcesoriów jest tablet, to czy zakup jest zgodny z listą? Czy do mikroskopu z wizualizerem można zakupić komputer, który de facto takim wizualizer jest wraz z oprogramowaniem?

R. Lew-Starowicz: Należy przede wszystkim kierować się zdrowym rozsądkiem i trzymać się listy. Oczywiście nikt nie będzie każdego przedmiotu oglądał i sprawdzał, ale trudno wyobrazić sobie sytuację, w której faktura będzie brzmiała “zakup mikrokontrolerów”, a akcesorium będzie akurat tablet czy TV, czy monitor interaktywny


Czy zestaw robotyczny spełnia wymagania co do dwóch języków programowania skoro jest programowalny przy pomocy kolorowych linii oraz języka blokowego?

A. Rytel: Tak. Nie musi to być język pełnotekstowy w stylu Python, Java itp. Mogą to być języki blokowe. Chodzi o to, żeby nie było tak, że producent tworzy swój własny język, który nie licuje z tym, co się stosuje realnie w praktyce i potem korzystanie z tego robota ma się nijak do realnego stosowania tego typu narzędzia.


Co kryje się pod pojęciem nagłośnienie? Czy to może być zakup głośników do sal lekcyjnych? Czy w ramach słuchawek studyjnych można wyposażyć salkę języka angielskiego w zestawy słuchawkowe?

A. Rytel: Głośniki to nagłośnienie, więc jakby to definicja nagłośnienia. Rzecz, która może być dla Państwa istotna, to my nie chcemy, żeby cały sprzęt był w jednym pomieszczeniu, może być rozproszony po budynku - to już jest Państwa decyzja.


Laptop do drukarki 3D - brak specyfikacji, czy może być każdy? Irracjonalny jest brak laptopa czy komputera do montażu materiałów audio-wideo co najmniej w rozdzielczości 4k.

A. Rytel: Tak, może być każdy laptop. Jeżeli może być do czegoś jeszcze wykorzystywany, to byłoby najlepsze rozwiązanie.


R. Lew-Starowicz: Intencją jest, żeby było 1:1 - jeśli mamy jedną drukarkę 3D, to jeden laptop w zestawie, a już jakie on będzie miał możliwości techniczne, to już zależy od tego, jaki Państwo chcą przeznaczyć na to budżet i jakie mają Państwo potrzeby.


Czy zakupu poszczególnych pozycji można dokonywać u różnych dystrybutorów i tworzyć z nich komplety?

A. Rytel: Tak, oczywiście. Dla nas jest to bez znaczenia, czy Państwo kupią to od jednego dostawcy czy od pięciu, czy kupią Państwo w sklepach.


Czy zapis § 9 ust. 4 uchwały jest wystarczającą podstawą prawną do udzielenia zamówienia indywidualnie przez każdego z dyrektorów szkół, po uprzednim przeprowadzeniu przez dyrektora postępowania w trybie zgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129, 1598), zależnym od kwoty wsparcia przypadającego na daną szkołę? Czy organ prowadzący nie spotka się w tym przypadku z zarzutem podzielenia zamówienia na części? Czy ze względu na sumę pozyskanych w całości środków finansowych przez organ prowadzący to organ prowadzący powinien przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129, 1598)? Z uwagi na fakt, że otrzymane wsparcie finansowe trzeba wykorzystać do końca 2021 r. w co najmniej 60%, zwracamy się z prośbą o jak najszybsze wyjaśnienie naszych wątpliwości. Co z przetargami, czy ustawa o zamów. publicznymi, obowiązuje przy pracowniach biorąc pod uwagę kwoty, czy można rozbijać zamówienia na bloki, czy musi być zamówienie od jednego dostawcy?

A. Rytel: Tutaj zachęcam do zapoznania się ze stanowiskiem, które przygotowaliśmy. Ono jest na stronie https://www.gov.pl/web/laboratoria/materialy-pomocnicze. Oczywiście na dalsze pytania, jeśli nadal się pojawią, odpowiemy.


Czy środki na realizację projektu będą wydatkami bieżącymi czy majątkowymi?

A. Rytel: Najprościej mówiąc, naszym zdaniem bieżącymi. Takie stanowisko jest też Ministerstwa Finansów, choć to już Państwa decyzja, jak to zaksięgować.


Czy gwarancja na zakupiony sprzęt musi być na 5 lat? Jak to się ma do trwałości projektu, sprawozdawczości?

A. Rytel: Nie. Tam, gdzie piszemy o gwarancji, jest ona krótsza. Natomiast stawiamy minimalne wymogi, jeśli o to chodzi. Z resztą w ogóle jeśli chodzi o takie kwestie, to zwłaszcza w przypadku elementów, które są droższe niż 500 zł, a w szczególności elektroniczne, to bardzo zachęcamy do zwrócenia uwagi na takie kwestie jak długość gwarancji, serwis na terenie Polski, polskojęzyczny, jak długo trwa reakcja z pomocy technicznej itp.


Czy odkurzacz sprzątający samobieżny to mikrokontroler, robot z czujnikami?

A. Rytel: Jak sama nazwa wskazuje, odkurzacz jest odkurzaczem.


Czy przy zakupie okularów VR można dokupić dostęp do platformy abonamentowej z aplikacjami?

A. Rytel: Tak, oprogramowanie to akcesorium, więc to się jak najbardziej liczy.


Czy aparat fotograficzny musi mieć wbudowaną lampę czy może mieć osobno?

A. Rytel: Oczywiście może być osobno, może być doczepiany moduł. Chodzi po prostu o to, aby ta lampa była.


Czy powiat bezpośrednio wydatkuje środki czy może przekazać środki szkole, skoro faktura jest wystawiona na nabywcę – powiat, natomiast odbiorcę/płatnika – szkołę?

A. Rytel: Faktycznie w uchwale jest zawarta taka możliwość, że organ prowadzący powierza szkole dokonanie wydatków. My na pewno nie uznamy tego za jakiś problem, czy faktura jest na szkołę (jeżeli zostały jej przydzielone te działania) czy na sam organ prowadzący.

  • Facebook
  • Czarny LinkedIn Icon
  • YouTube
bottom of page