top of page

Webinar: Mikrokontrolery na zajęciach informatyki


W pierwszej części webinaru Dorota Czech-Czerniak omówiła, czym są mikrokontrolery. Pojawiły się także 2 przykładowe mikrokontrolery, które mogą być wykorzystane podczas zajęć w szkole. W dalszej części spotkania Pani Dorota przedstawiła mini-warsztat dotyczący tego, jak programować mikrokontrolery i w jaki sposób można je wykorzystać do pracy z uczniami. Pani Dorota zaprezentowałą również wybrane autorskie projekty z wykorzystaniem mikrokontrolerów.


Webinar był organizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Prowadzący: Rafał Lew-Starowicz, Wiceprezes Zarządu Fundacji EdTech Poland

Gościni: Dorota Czech-Czerniak

  • Facebook
  • Czarny LinkedIn Icon
  • YouTube
bottom of page