top of page

Webinar: Tekstowe programowanie robotów


Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia o tym, co to Python, gdzie się go używa, gdzie go można spotkać. Następnie Tomasz Mikołajczyk opowiedział o bezpłatnych narzędziach dobrych do środowiska szkolnego oraz jak realizować zajęcia z programowania zdalnie. W dalszej części spotkania Pan Tomasz pokazał, jak tekstowo programować z uczniami mikrokontrolery i roboty.


Webinar był organizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Prowadzący: Rafał Lew-Starowicz, Wiceprezes Zarządu Fundacji EdTech Poland

Gość: Tomasz Mikołajczyk

  • Facebook
  • Czarny LinkedIn Icon
  • YouTube
bottom of page