top of page

Webinar z Panem Belfrem: Audio i video w szkoleJak sprzęt video może wspierać edukację?


Nigdy wcześniej sprzęt wideo nie był tak dostępny, a jego rola w edukacji nigdy nie była tak ważna i wyraźna. W czasach, gdy uczniowie i nauczyciele coraz bardziej polegają na edukacyjnych materiałach wideo i nagraniach, zarówno w szkole jak i poza nią, sprzęt wideo może być kluczowym elementem procesów nauczania i uczenia się.

Technologia wideo może przyczynić się do podniesienia poziomu edukacyjnego uczniów, ale też i pedagogów, co pokazały ostatnie miesiące zdalnego nauczania. Wiele można osiągnąć poprzez właściwe wykorzystanie nowoczesnego sprzętu, jak również włączenie go w codzienny proces nauczania. Oczywiście, aby to podejście było skuteczne, musimy zadbać o odpowiednią motywację, no i uczyć korzystać z dostępnych treści i tworzyć treści video w celach edukacyjnych, już od najmłodszych lat.


W programie Laboratoria Przyszłości jedną z kategorii wyposażenia podstawowego (obowiązkowego) jest sprzęt do realizacji nagrań audio-video. Szkoły podstawowe w Polsce mają więc pierwszy raz w historii szansę na zakup wysokiej jakości sprzętu do tworzenia treści multimedialnych. Oczywiście naturalnym jest, że mając na myśli sprzęt audio-video wyobrażamy sobie głównie kamerę i mikrofon. I w dużym uproszczeniu dziś nadal to właśnie tak wygląda. A co możemy z ich pomocą zrealizować w szkole?


Kamera wideo jest instrumentem umożliwiającym komunikację pomysłów i informacji. Jako narzędzie do nagrywania eksperymentów aparat może pomóc uczniom analizować wyniki swojej pracy. Kamera może również pomóc uczniom w nagraniu własnej pracy i zaprezentowaniu jej przed rówieśnikami z prośbą o opinię. Niezależnie od tego, czy prezentujemy eksperyment laboratoryjny, czy prezentację na temat aktualnego wydarzenia, kamera może zapewnić pomoc wizualną i pomóc uczniom w realizacji kreatywnych idei oraz zbierania informacji zwrotnych.


Podsumowując, wykorzystanie technologii w edukacji rośnie z każdym dniem. Obecnie wiele szkół korzysta już z jakiegoś rodzaju sprzętu wideo na jeden lub więcej sposobów. Jednak jest szansa, że dzięki projektowi Laboratoria Przyszłości, produkcje powstające w szkołach staną się jeszcze lepsze. Młodzież je realizująca będzie zdobywała nowe kompetencje, które mogą być dla nich realną szansą na wykorzystanie umiejętności i technologii dostępnych w szkole, kreując swoją przyszłość.


Autor: Dawid Łasiński – Pan Belfer. Dyplomowany nauczyciel chemii w Zespole Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.


  • Facebook
  • Czarny LinkedIn Icon
  • YouTube
bottom of page