LEGO® Education pakiet dla klas 4-8

LEGO® Education pakiet dla klas 4-8

SKŁAD ZESTAWU

  • LEGO45678 LEGO® Education SPIKE™ Prime - zestaw podstawowy, 8 szt. 
  • LEGO45680 LEGO® Education SPIKE™ Prime - zestaw rozszerzający, 8 szt.
  • LEGO45400 LEGO® Education BricQ Motion Prime Set, 8 szt.

 

Pełen opis produktu znajduje się na stronie Moje Bambino.

 

Katalog wyposażenia podstawowego od Moje Bambino

  • INFORMACJE O PRODUKCIE

    Pakiet narzędzi do nauki przedmiotów STEAM dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Angażuje uczniów do zdobywania podstawowej wiedzy z zakresu robotyki poprzez udział w kreatywnej zabawie polegającej na budowaniu robotów i rozwiązywaniu przedstawionych problemów za pomocą wskazówek. Uczniowie uczą się wykorzystywać nowo zdobytą wiedzę, aby osiągnąć cel, który został przedstawiony w zadaniu.

    Pakiet zawiera zestawy ze stopniowaniem poziomu trudności i zaawansowania budowanych modeli robotów. Ponadto uczniowie mają okazję wziąć aktywny udział w nauce fizyki, tworząc budowle, które następnie wprowadzają w ruch. Cele edukacyjne, które obejmuje pakiet, to m.in rozwój logicznego i algorytmicznego myślenia, umiejętności współpracy, kompetencji społecznych, rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia, naukę kodowania i programowania, a także badanie zjawiska siły wzajemnego oddziaływania ciał.


    Pakiet zawiera m.in. ponad 400 gotowych lekcji w języku polskim, filmy z przewodnikami dla nauczycieli i angażujące pracę uczniów, karty pracy dla uczniów oraz rozszerzenia lekcji o umiejętność o zarówno humanistyczna, jak i matematyczne.