Skriware Academy

Skriware Academy

Aby wesprzeć nauczycieli, zapewnić im komfort użytkowania laboratorium oraz rozwinąć ich kompetencje cyfrowe i metodologiczne stworzyliśmy Skriware Academy, na które składają się:

  • e-kursy w tematyce nowoczesnych technologii, nauczania hybrydowego i metodologii STEAM
  • gotowe scenariusze lekcji na: matematykę, fizykę, geografię, biologię, chemię, technikę, informatykę i nauczanie wczesnoszkolne - zgodne z podstawą programową,
  • prezentacje multimedialne dla uczniów,
  • karty pracy dla uczniów,
  • dodatkowo platforma zintegrowana jest z Microsoft Teams i Google Classroom.

 

Produkt oferowany w pakiecie Pracownia druku 3D i w pakieci Pracownia Robotyki marki Skriware.

Więcej informacji znajduje się na stronie Skriware: