Układ SI język nauki i techniki - ścienna plansza dydaktyczna

Układ SI język nauki i techniki - ścienna plansza dydaktyczna

Podstawowe i uzupełniające jednostki SI - definicje pełne i przybliżone. Wielokrotności i podwielokrotności od 10e-18 do 10e18 oraz przykłady ich przeliczania. Jednostki pozaukładowe dopuszczone do użytku w Polsce oraz najczęściej